ILDO TEMATIKOAK

Garapenari buruzko Ikasketen V. Nazioarteko Biltzarra (V CIED)

Biltzarrak 15 ildo tematikoren inguruan egituratuko da.

1. Garapenari buruzko pentsamendu kritikoak

2. Garapenaren nazioarteko agenda eta politika publikoak

3. Nazioarteko harremanak eta gobernantza globala

4. Garapenaren ekonomia politikoa: gizarte- eta ekonomia-aldaketa, txirotasuna eta desparekotasunak

5. Nazioarteko lankidetza sistema: eragileak, baliabideak, finantziazioa eta lankidentzaren gaineko ikuspegi alternatiboak

6. Zaurgarritasuna murriztu eta gizarte- eta ekonomia-eskubideak sustatzeko ekimenak

7. Teknologiak, giza garapena eta jasangarritasuna

8. Landa garapena, lurraldea eta biztanleria

9. Gatazkak, bakea eta ekintza humanitarioa

10. Giza lekualdaketak

11. Feminismoak eta garapena

12. Gizarte zibila, ekintza kolektiboa eta garapena

13. Hiritartasun globalerako hezkuntza eta hezkuntza kritikorako bestelako ikuspegiak

14. Iraunkortasun ekologikoa

15. Ekonomia sozial eta solidarioa